Сходство и различия между оперой «Кармен» Ж. Бизе и «Кармен — сюитой» Р.Щедрина