(-ЧЕТ-), -СТИЛ- (-СТЕЛ-), -БЛИСТ- (-БЛЕСТ-) в корне слова